آپارتمان های خیابان سودو / AKETURI ARCHITEKTAI

[ad_1]

آپارتمان های خیابان سودو / AKETURI ARCHITEKTAI

Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، نما
© نوربرت اینجا

Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، آجر، نماSodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، نماSodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، نماآپارتمان های خیابان سودو / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، نما، حیاطآپارتمان های خیابان سودو / AKETURI ARCHITEKTAI - تصاویر بیشتر+ 21


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، نما
© نوربرت اینجا

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. ایده اصلی مجتمع چند آپارتم، ایجاد یک جوهره دنج و قدیمی شهر با ساختاری با فضاهای حیاط و محیطی از ساختمان های دو تا سه طبقه با اتاق زیر شیرو، بود.

Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، نما
© نوربرت اینجا
Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، نما
© نوربرت اینجا
آپارتمان های خیابان سودو / AKETURI ARCHITEKTAI - تصویر 26 از 26
طرح پروژه

با توجه به شکل نامنظم سایت و بالا آمدن توپوگرافی، مجموعه به دو تراس حیاط ت،یم شده است که توسط یک راه پله به هم متصل می شوند. در این مکان است که ارزش میراث فرهنگی – بقایای حصار جدایی – باقی مانده است. این قطعه به ،وان یک نمایشگاه در ساختار جدید ادغام شده است.

Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، نما
© نوربرت اینجا
Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، نما
© نوربرت اینجا
Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، آجر، نما
© نوربرت اینجا

ساختمان رو به خیابان مانند دروازه محله ای است که ،نان مجموعه از طریق آن وارد ساختمان های حیاط می شوند. بنابراین، الگوی آجرهای سوراخ‌دار با جلوه سایه‌دار خاص برای برجسته ، آن معرفی شد.

Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، پنجره، آجر، نما، شیشه
© نوربرت اینجا

این مصالح نما – آجر – نمونه ای از شهر قدیمی است و از نظر بافتی با ساختمان های مجاور همخو، دارد. همچنین، هدف این ساختمان حفظ موقعیت دروازه ساختمان‌هایی بود که زم، در اینجا در خم خیابان سودو قرار داشتند و حفظ طاق‌های ارزشمند قرن 18 در زیر ساختمان.

Sodu Street Apartments / AKETURI ARCHITEKTAI - عکاسی بیرونی، نرده، پنجره، نرده
© نوربرت اینجا[ad_2]
منبع: https://www.archdaily.com/992454/sodu-street-apartments-aketuri-architektai